Styrelsens medlemmar

Vi som sitter i styrelsen för stiftelsen arbetar alla helt ideellt. Inga arvoden utgår för styrelsearbete eller annat arbete vi utför å stiftelsens vägnar. Alla medverkar därför att vi tror på idén att göra gott för andra och att vi, tillsammans och var för sig, faktiskt har förmågan att hjälpa och stärka andra människor.

Karin Bergqvist Ordförande och medgrundare
Karin är administratör och ansvarig för mycket av stiftelsens kommunikation i sociala medier samt dokumentation av de olika projektens verksamheter.
Kjell Bergqvist Vice ordförande och medgrundare
Kjell är stiftelsens ansikte utåt och även en av de som är drivande när det gäller nya idéer. Genom sitt sociala engagemang träffar Kjell dagligen personer som inspirerar till nya verksamheter inom stiftelsen
Leonard Bergqvist Medgrundare
Med sin ringa ålder har Leo ingen plats i styrelsen, men han utgör ändå en viktig del i stiftelsens verksamhet. Med sitt stora engagemang för barn i andra länder gör han vad han kan för att påverka deras liv i en positiv riktning. På olika sätt har han tillsammans med sina kompisar i Stockholm bedrivit både café-verksamhet och gatumusicerat för att samla in pengar till stiftelsens olika projekt. Leo har även varit med att ta fram stiftelsen grafiska profil och logotyp.
Torzan Torssell Ledamot i styrelsen samt det verkställande utskottet
Torzan är en idéspruta av rang. Till vardags arbetar han som konceptutvecklare inom restaurangnäringen, något som passar hans kreativa ådra som hand i handsken. Genom sitt uppdrag som styrelseledamot delar han med sig av sin positiva och drivande personlighet där han ofta får andra att vilja, våga och göra mer..
Mårten Rye-Danjelsen Styrelseledamot
Mårten är jurist och en person som sällan ser olika situationer eller händelser som hinder även om det är jobbiga eller svåra sådana. Det ger honom bara utrymme till nya sätt att tänka och agera. Genom sin medverkan i stiftelsens styrelse ger Mårten inte bara av sin tid och sitt engagemang utan fungerar även som ett juridiskt bollplank vid behov.
Magnus Simonsbacka Styrelseledamot
Magnus är IT-konsult och webbutvecklare och en utpräglad ”doer”. För Magnus är alla idéer värda att lyssna på, även de som sedan inte genomförs. Med ett öppet sinne, väl utvecklad känsla för att ställa upp för sina medmänniskor och en god organisatör tillför han mycket för stiftelsen och de pågående projekten.
Jenny Sjöstedt Styrelseledamot
Jenny är utbildad socionom och arbetar främst med barn och unga. Hon är en person med stor empati och nyfikenhet på andra människor. Genom sin nyfikenhet har hon rest mycket och varit i samtliga världsdelar vilket har gett henne vänner över hela jorden. Med ett stort socialt intresse och en förmåga att förstå och agera i situationer utifrån hur andra kan uppleva dem är Jenny en väldig tillgång för stiftelsens arbete.
Karin Hårding Styrelseledamot
Karin är utbildad kommunikatör med en bakgrund som skådespelare. Med en skarp analytisk förmåga, stor tydlighet i sin kommunikation och ett starkt socialt engagemang bidrar Karin till att förtydliga och förmedla stiftelsens arbete och budskap.