In a world where you can be anything

BE KIND

Vi arbetar på olika sätt, men som en sammanfattning använder vi oss av termen projekt. Några projekt driver vi själva som simskolan i Huay Yang och webprojektet Kjelles Tavelresa där pengarna går vidare till projekt som bedrivs av andra än stiftelsen.

Fotograf Thomas Engström

In a world where you can be anything

BE KIND

Vi arbetar på olika sätt, men som en sammanfattning använder vi oss av termen projekt. Några projekt driver vi själva som simskolan i Huay Yang och webprojektet Kjelles Tavelresa där pengarna går vidare till projekt som bedrivs av andra än stiftelsen.

Familjen Bergqvists

INSAMLINGSSTIFTELSE

Allt började med att vi köpte ett hus i Thailand. Vi tillbringar en stor del av vinterhalvåret där och vi kände oss hemma relativt snabbt. Mycket genom det varma välkomnandet vi fick av lokalbefolkningen i vår lilla by, Huay Yang. Allt eftersom tiden gick växte en känsla av att vilja ge tillbaka till människorna där. Möjligheten uppstod att köpa en tomt där vi byggde en pool för att öppna simskola för barnen i byn. (Simkunnigheten i Thailand är låg, bara i vår lilla by, på vår paradisstrand, drunknar i snitt ett barn per sommar.) När simskolan var igång var även önskan om att göra mer igång och vi började funderar på hur vi skulle kunna göra detta i en mer organiserad form. Tanken på en stiftelse tog form och 2017 var Familjen Bergqvist Insamlingsstiftelse stiftad.

Stiftelsens ändamål och syfte

Stiftelsens ändamål är att på olika sätt hjälpa och stärka människor som är i behov av stöd. Det kan ske på olika sätt som till exempel ett stipendium till utbildning, hjälpmedel för en funktionsnedsättning eller ekonomiskt stöd som möjliggör ett läkarbesök.

Syftet är helt enkelt att det känns väldigt bra att göra någonting gott för andra. Genom eget och andras engagemang och ekonomiska stöd har vi möjlighet att på olika sätt, stort och smått, göra någonting för andra som förhoppningsvis förbättrar deras liv och vardag.

Hur vi gör

Vi arbetar på olika sätt, men som en sammanfattning använder vi oss av termen projekt. Några projekt driver vi själva som simskolan i Huay Yang och webprojektet Kjelles Tavelresa där pengarna går vidare till projekt som bedrivs av andra än stiftelsen.

Med egna medel, pengar som skänks till stiftelsen samt de intäkter som blir av Kjelles Tavelresa driver vi vår verksamhet samt stöttar andra som vi på olika sätt har ett samarbete med.

Alla bidrag går oavkortat till stiftelsens verksamhet

Aktuella projekt

Alla projekt

KJELLES TAVELRESA

Tillsammans med konstnären Emil Grönholm.

SIMKLUBB HUAY YANG

Simklubben, eller simskolan, är lite av vårt hjärtebarn och är vårt första projekt.

PHUKET SWIM AND SAFETY 2019

Under hösten startar vi upp ett simprojekt i Phuket.

BARNHEM MUANG MAI

När tsunamin drabbade Sydostasien drabbade den även oss här hemma i Sverige.

WALKING POOL FOR LIFE, WPfL

Walking Pool for Life är ett projekt i Thailand med syfte att lära barn simma.

Våra partners & Eldsjälar